Categories
ข่าว

รวมใจเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ อาสาสมัครเปิดครัวหอการค้าไทย

รวมใจเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครเปิดครัวหอการค้าไทย

นายสนั่น  อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หอการค้าไทยและเครือข่ายภาคเอกชนได้ให้ความร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร ในการจัดหาสถานที่สำหรับการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนใน กทม. 25 แห่ง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ (herd immunity

ซึ่งหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนเหล่านี้ มีความจำเป็นอย่างมากในขณะนี้ เพราะจะสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน อันจะส่งผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจในอนาคต โดยหน่วยความร่วมมือบริการดังกล่าว จะเป็นต้นแบบไปยังจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งการสนับสนุนซึ่งกันและกันนี้ จะเป็นภาพความร่วมมือที่สำคัญ ที่จะกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนออกมาช่วยเหลือกันในมิติที่ตนเองมีความรับผิดชอบและมีความเชี่ยวชาญ

กรรมพัฒนาสังคม และCSR ผนึกกำลังทุกภาคส่วนเปิด “โครงการ ครัวหอการค้าไทย รวมใจเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร” ตั้งครัวส่งอาหารสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ประจำหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วกรุง พร้อมเชิญชวนร่วมเป็นส่วนหนึ่งด้วยการร่วมบริจาคทุนทรัพย์ และวัตถุดิบทำครัวแทนกำลังใจไปตลอดทั้งปี

ในช่วงที่ผ่านมา ได้มีการทดลองระบบในหน่วยความร่วมมือต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่ดำเนินการได้อย่างราบรื่น แต่สิ่งที่สังเกตเห็นอย่างหนึ่ง คือความเสียสละและทุ่มเทอย่างเหน็ดเหนื่อยของบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครต่าง ๆ ที่ต้องให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง จนแทบไม่มีเวลาพัก หรือหาเวลาไปทานอาหารได้ตามปกติ ดังนั้น คณะกรรมการพัฒนาสังคมและ CSR หอการค้าไทย ซึ่งดำเนินการกิจกรรมเพื่อสังคม สนับสนุนงานตามภารกิจขององค์กรภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง จึงได้ร่วมกับ “มูลนิธิพาณิชย์สงเคราะห์” โดย หอการค้าไทย จัดตั้ง ”

โครงการ ครัวหอการค้าไทย รวมใจเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร” ด้วยรูปแบบการตั้งครัวชุมชน ประกอบอาหารสดใหม่ มอบให้แก่แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครประจำหน่วยฯ ซึ่งจะหมุนเวียนผู้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ประมาณ 150-200 คนต่อวัน โดยวางเป้าหมายดำเนินการทุกวัน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน จนถึงเดือนธันวาคม 2564

“มาดามแป้ง” กล่าวเพิ่มเติมว่า “สิ่งสำคัญของการดำเนินกิจกรรมครัวหอการค้าไทยฯ จะดำเนินไปได้ก็ด้วยน้ำใจจากทุกภาคส่วนมาร่วมกัน ไม่ใช่เฉพาะแรงอาสาจากพ่อครัว แม่ครัวชุมชนเท่านั้น เราเชื่อว่ามีห้างร้าน องค์กรภาคเอกชนที่มีกำลังในมือพร้อมมาช่วยออกแรง ก็จะทำให้น้ำใจนี้ไปได้ไกลขึ้นและมากขึ้น โดยหวังว่าโมเลกุลเล็กๆ จะช่วยให้ขับเคลื่อนสังคมให้ผ่านวิกฤตได้อีกครั้งหนึ่ง”

นางนวลพรรณ ล่ำซำ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสังคม และCSR หอการค้าไทย เปิดเผยแนวคิดของครัวหอการค้าไทย ว่า “ที่ผ่านมา ในฐานะซีอีโอเมืองไทยประกันภัย และประธานกรรมการมูลนิธิมาดามแป้ง เราให้ความช่วยเหลือคนไทยในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ต่อเนื่องตั้งแต่วิกฤตระลอกแรกจนปัจจุบัน ครอบคลุมพื้นที่กว่า 160 ชุมชน ในพื้นที่ 25 เขตของกรุงเทพฯ

ต่อมาได้ขยายไปที่โรงพยาบาลรัฐ และโรงพยาบาลสนาม กว่า 26 แห่งทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายคือการส่งต่อกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ ที่ทำหน้าที่ดูแลคนไทย ด้วยประสบการณ์นี้ จึงเชื่อว่าจะช่วยให้โครงการครัวหอการค้าไทย จะช่วยเป็นอีกหนึ่งแรงหนุนให้ภารกิจสำคัญของคนไทยนี้บรรลุเป้าหมาย”

SAGame66

********************************

สนับสนุนข่าวโดย aubalconrustique.com

สนใจเว็บพนันออนไลน์ SAGame66 ที่นักพนันทุกคนเลือกเล่น

********************************